Починаючи з 1960-х років, коли забруднення довкілля було визнано серйозною проблемою, Honda почала працювати над створенням продукції, дружньої до природи навколо нас. У 1992 році Honda оголосила про рішення відповідати найжорсткішим екологічним стандартам і вести активну інноваційну діяльність у цій галузі. Із цією метою в 1995 році була проведена перша конференція для обговорення стану довкілля у світі, у якій взяли участь представники Honda із усіх континентів.

Зусилля компанії по зниженню викидів шкідливих речовин і зменшенню рівня виділення CO2 не обмежуються розробкою гібридних автомобілів і автомобілів, які п рацюють на основі паливних елементів. Ми також робимо звичайні двигуни більш екологічними. Honda також працює над зниженням впливу промислових зон на довкілля шляхом впровадження концепції «зелених фабрик» і проведення досліджень у галузі навантаження на довкілля в районах масової експлуатації автомобілів.

Ми прагнемо, щоб наші продукти були якомога менше шкідливими для довкілля й щонайкраще відповідали вимогам безпеки дорожнього руху.

Ми вважаємо, що виконання цих умов, які є обов’язковими для компанії Honda, — відправна т очка для успішної роботи в майбутньому. Приносити радість людям завдяки випуску продукції, яка підвищує рівень їхнього життя, а також робити внесок у соціальний розвиток суспільства — ось основні принципи Honda, яких компанія планує дотримуватися в майбутньому.

ДОБРОВІЛЬНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ КОМПАНІЇ HONDA ПО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ

Під слоганом «Блакитне небо для наших дітей» компанія Honda протягом багатьох років веде роботу по захисту довкілля. Починаючи з 1990-х років, ми крок за кроком удосконалювали нашу організаційну структуру й створили «Заяву Honda про захист довкілля», щоб чітко визначити наш підхід до проблем захисту довкілля. Відтоді компанія Honda день за днем розробляє й удосконалює заходи, спрямовані на збереження природного середовища, ставлячись до них, як до одного з найважливіших напрямків корпоративної політики.

Дивлячись у майбутнє, компанія створила документ з назвою «Honda 2010 vision» — програму розвитку, яка базується на корпоративній культурі «волі й відкритості, рішення складних завдань і об’єднання зусиль». Як сказано в програмі, беручи на себе «добровільні зобов’язання перед майбутнім», ми й надалі будемо підвищувати нашу активність для досягнення високих цілей по захисту навколишнього середовища, поставлених компанією Honda перед собою.

За допомогою такої діяльності ми досягаємо мети компанії Honda —стати компанією, існування якої бажало б суспільство.

ЗАЯВА HONDA ПРО ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

Як відповідальний член суспільства, чиє завдання полягає в охороні довкілля в глобальному масштабі, компанія докладе всіх можливих зусиль для збереження здоров’я людства й охорони довкілля у світовому масштабі на всіх етапах своєї діяльності. Тільки діючи таким чином, ми зможемо розраховувати на благополучне майбутнє не тільки для нашої компанії, але й для всього світу в цілому.

У нашій щоденній діловій активності ми повинні дотримуватися наступних основних принципів:

  1. Ми будемо докладати зусиль для вторинного використання матеріалів і збереження природних ресурсів і енергії на всіх етапах життєвого циклу наших продуктів — від досліджень, дизайну, виробництва, продажів до сервісного обслуговування й утилізації.
  2.  Ми будемо докладати всіх зусиль для пошуку оптимальних методів утилізації відходів і шкідливих речовин, які виникають при виробництві й використанні нашої продукції, на кожному етапі життєвого циклу продукту.
  3. Як член і компанії, і суспільства кожен співробітник буде зосереджений на важливості докладати зусиль для збереження людського здоров’я й довкілля й буде виконувати своє завдання, забезпечуючи відповідальні дії компанії загалом.
  4. Ми будемо стежити за впливом нашої діяльності на довкілля й суспільство і будемо постійно докладати зусиль до зміцнення й розвитку репутації Honda як соціально-відповідальної компанії.

Складено й опубліковано в червні 1992 р.