Філософія

Honda була заснована в 1946 році як локальна компанія із глобальним баченням. На сьогодні ми стали глобальною компанією з локальним баченням.

Рушійною силою розвитку компанії Honda були лідерські якості її засновників — Соічиро Хонда й Такео Фуджісава. Найбільшою цінністю, яку засновники компанії залишили в спадщину, є філософія. Філософія компанії Honda й надалі буде основою всіх щоденних ділових дій і авторитетним джерелом для всіх компаній і співробітників у межах групи компаній Honda.

Наші фундаментальні переконання

В основі філософії компанії Honda лежать два фундаментальні переконання: повага до особистості й три радості.

Повага до особистості

Людина народжується вільною й унікальною особистістю зі здатністю думати, створювати й із умінням мріяти. «Повага до особистості» закликає до розвитк у цих характеристик у нашій компанії з повагою до індивідуальності кожної людини на основі взаємної довіри й рівності. «Повага до особистості» містить у собі такі визначення: Ініціативність, Рівність, Довіра.

Ініціативність

Розкрити себе як особистість — означає, насамперед, виявляти ініціативу: не обмежуватися упередженими ідеалами, а мислити творчо, самостійно приймати рішення, усвідомлюючи при цьому, що за результати своєї діяльності кожен відповідає сам.

Рівність

Рівність означає визнання й повагу особистісних відмінностей і чесне ставлення один до одного. Наша компанія додержується цього принципу й принципу створення рівних можливостей для кожного. Раса, стать, вік, релігія, національне походження, освіта, соціальний і економічний статус не мають впливу на можливості кожної окремої людини. Повага до особистості припускає рівність: кожна людина значима, внесок кожного цінний.

Довіра

Щоб особистість змогла розкритися, необхідна довіра, якої можна досягти лише шляхом визнання кожним співробітником індивідуальності іншого, взаємної допомоги й обміну знаннями. Компанія Honda намагається поєднувати людей у роботі над загальною метою. Кожна особистість, яка належним чином виконує свою роль, має втілювати цю філософію в життя. Саме такий внесок кожного сприяє успіху компанії. Кожна людина має пишатися своїми зусиллями. Принцип «повага до особистості» ми застосовуємо у відносинах із співробітниками, із клієнтами й компаніями, із якими ведемо наш бізнес.

— Наші відносини з клієнтами мають перевершувати їхні очікування.
— Задоволення клієнта є для нас найвищим пріоритетом.
— Бізнес-партнери, дилери, постачальники й усі, хто співробітничає з компанією Honda, мають одержувати від цього досвіду щось позитивне.
— Концепції ініціативності, рівності й довіри застосовуються також і до наших відносин із дилерами й постачальниками.
— Як члени суспільства ми маємо бути уважними до його потреб і піклуватися про захист довкілля.

Три радості

Цінуючи кожну особистість, ми переконані, що будь-яка людина, яка працює в нашій компанії, співробітничає з нею прямо або за допомогою нашої продукції, має поділяти з нами відчуття радості завдяки нашому спілкуванню. Ці відчуття ми називаємо трьома радостями. Нашою метою є досягнення Радості через нашу діяльність: для тих, хто купує нашу продукцію (радість придбання), хто бере участь у продажу нашої продукції й обслуговуванні (радість продажу), хто залучений до створення нашої продукції (радість створення). У всіх видах нашої діяльності ми маємо намагатися зрозуміти значення й важливість трьох радостей, які включають завоювання довіри суспільства й акціонерів. Ми сподіваємося, що існування компанії Honda у суспільстві буде визнаватися й оцінюватися на підставі реалізації трьох радостей як нашого соціального обов’язку.

— Радість придбання досягається шляхом надання продукції й послуг, які перевершують потреби й очікування будь-якого клієнта. Це найпростіший спосіб формування відносин із клієнтом, які починаються із придбання продукції й тривають через досвід в обслуговуванні. Досягнення радості придбання й радості створення неможливе без початкового наміру принести радість клієнту.

— Радість продажу виникає тоді, коли залучена до продажу продукції Honda людина будує стосунки з клієнтами на основі взаємної довіри. Завдяки таким стосункам співробітники Honda, дилери й дистриб’ютори відчувають гордість і радість, задовольняючи потреби клієнтів і представляючи компанію Honda перед клієнтами.

— Радість створення виникає, коли співробітники компанії Honda і постачальники, які залучаються до процесів розробки, удосконалення й виробництва продукції Honda, відчувають радість за наших клієнтів і дилерів. Раніше відома як радість виробництва, радість створення виникає тоді, коли якість продукції перевершує сподівання й ми відчуваємо гордість за добре виконану роботу.

Три радості були вперше сформульовані паном Хондою в 1951 році як радість виробництва, радість продажу й радість придбання. У 1955 році пан Фуджісава змінив порядок трьох радостей на такий, яким він залишається й сьогодні. Нинішня сутність трьох радостей полягає в тому, щоб приносити радість суспільству шляхом реалізації радості придбання, радості продажу й радості створення.